LEADERSHIP SCHOLARSHIP

Giá trị: Miễn 100% học phí 1 kì học
Trường: IES College
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 09, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Tất cả các đơn xin học bổng phải được gửi trực tiếp qua email đến nhóm Ghi danh qua info@iescollege.qld.edu.au và phải bao gồm những thông tin sau: - Một câu trả lời dài 300 từ cho câu nói sau: ‘Muốn xây dựng một nhà lãnh đạo tài ba? Đừng bắt đầu với một người tốt. Bắt đầu với một người xấu - sau đó đục đẽo, nịnh nọt và đánh bóng nếu cần" - Một câu trả lời ngắn (một đoạn văn ngắn) cho câu hỏi: các đặc điểm nào mô tả tốt nhất về bạn với tư cách là người được cấp học bổng Học thuật? - Các báo cáo trước đây của trường cũng sẽ được đưa vào như một phần của việc xét trao học bổng.
Mô tả:
Học bổng này của Đại học IES được trao cho những sinh viên thể hiện tốt thành tích học tập cũng như sở hữu các kỹ năng không chỉ khiến họ trở thành một nhà lãnh đạo giỏi mà còn truyền cảm hứng cho những người khác noi theo.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!