Lee Kong Chian Scholars’ Programme

Giá trị: 100% học phí + S$16,000 tài trợ các chi phí liên quan đến chương trình trao đổi sinh viên / năm + S$5,000 tài trợ sinh hoạt phí / năm + S$1,800 tài trợ chi phí máy tính (1 lần)
Trường: Singapore Management University (SMU)
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
1/ Đến từ tất cả các quốc gia 2/ Có tố chất lãnh đạo và học lực xuất sắc 3/ Năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa 4/ Nhận được thư mời nhập học ngành kinh doanh vô điều kiện từ SMU
Tiêu chí xét học bổng
1/ Học lực 2/ Tố chất lãnh đạo 3/ Kết quả hoạt động ngoại khóa
Mô tả:
Lee Kong Chian Scholars’ Programme (LKCSP) là học bổng danh giá được trao cho sinh viên xuất sắc về học tập và tinh thần khởi nghiệp đến từ tất cả các quốc gia.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!