Lim Tiam Seng Scholarship

Giá trị: $2,500
Trường: Nanyang Polytechnic
Hạn nộp hồ sơ: 07 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên đủ điều kiện sẽ được mời nộp đơn vào Học kỳ 2 mỗi năm - Chỉ những ứng viên lọt vào danh sách sẽ được mời phỏng vấn
Tiêu chí xét học bổng
Công dân Singapore Sinh viên năm 2 hoặc 3 Hạnh kiểm tốt Điểm trung bình tích lũy (CGPA) ≥3.5 Không nhận bất kỳ học bổng/tài trợ nào khác
Mô tả:
Học bổng Lim Tiam Seng dành cho sinh viên năm 2 hoặc năm 3 của Trường Khoa học Ứng dụng hoặc Trường Kỹ thuật.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!