Macquarie University International College Scholarship

Giá trị: $5,000 AUD
School: Macquarie University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Có quốc tịch của một quốc gia không phải là Úc hoặc New Zealand. - Đã đáp ứng các yêu cầu học tập của Trường Cao đẳng Quốc tế Đại học Macquarie cho khóa học và có đầy đủ thư mời nhập học cho kỳ nhập học năm 2021 hoặc 2022 cho một trong các chương trình sau: Văn bằng Nghệ thuật Truyền thông và Truyền thông Văn bằng Kỹ sư Văn bằng Công nghệ Thông tin Văn bằng Thương mại (dựa trên việc đáp ứng các yêu cầu khác tại thời điểm đánh giá học bổng) Chương trình Dự bị Tiêu chuẩn (dựa trên việc đáp ứng các yêu cầu khác tại thời điểm đánh giá học bổng) - Đã đăng ký một khóa học có thời lượng học toàn thời gian.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!