Major entrance scholarships

Giá trị: $3,000 CAD - $10,000 CAD
Trường: McGill University
Hạn nộp hồ sơ: 21 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên năm nhất - GPA tối thiểu 96% trong hai năm học vừa qua hoặc xếp trong nhóm 1-2% hàng đầu của lớp
Mô tả:
Học bổng này được xác định bởi các ủy ban tuyển chọn và được trao dựa trên thành tích học tập và khả năng lãnh đạo xuất sắc trong các hoạt động của trường hoặc cộng đồng. Ưu tiên hàng đầu đặt trọng tâm vào sự xuất sắc trong học tập, tiếp theo là khả năng lãnh đạo đã được chứng minh.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!