Maria Pia Gratton International Award

Giá trị: $10.000
Trường: University of Illinois At Urbana Champaign
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học - Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế như SAT, IELTS, ACT, GPA, TOELF
Mô tả:
Học bổng được hỗ trợ dành cho các sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học tại trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!