Master of International Hotel Management

Giá trị: 10 - 15% học phí
School: International College of Hotel Management - ICHM
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Tỉ lệ học bổng tăng lên 15% ở học kì sau nếu sinh viên đạt được tín chỉ cao hơn cho tất cả các môn đã học ở học kì trước. Học bổng không áp dụng cho các trường hợp học lại. IELTS từ 7.0 trở lên (không có kĩ năng nào dưới 6.5)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!