Master of Pharmaceutical Industry Practice International Student Scholarship

Giá trị: AUD 5,000- 10,000
Trường: The University of Queensland
Điều kiện nộp học bổng
Master of Pharmaceutical Industry Practice International Student Scholarship: Học bổng AUD 5,000- 10,000, dành cho chương trình Thạc sỹ ngành Health and Behavioural Sciences
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!