SIM Global Education Undergraduate Scholarship

Giá trị: $15000
Trường: University of London International Programmes in Singapore
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Có thành tích xuất sắc trong kết quả GCE “A” Level, Chứng nhận Local Polytechnic, Chứng nhận IB hoặc kết quả năm 12 Có tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!