Masters International Scholarship

Giá trị: £6,000
Trường: Durham University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Tổng số xuất: 45
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng trao thưởng cho những ứng viên thành công khi chấp nhận lời mời nhập học của trường đại học của họ. Học sinh phải tự túc hoàn toàn để được giảm trừ học phí. Những người được trao giải có giáo dục tại trường đại học được tài trợ bởi chủ lao động của họ, các tổ chức tư nhân hoặc chính phủ sẽ không nhận được sự miễn trừ.
Mô tả:
Đại học Durham cung cấp hơn 45 học bổng cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng trong các chương trình thạc sĩ của trường. Nó tự động xem xét các ứng viên có nền tảng học vấn tốt và bằng đại học từ một trường đại học không thuộc Vương quốc Anh. Hơn nữa, những ứng viên thể hiện tiềm năng đóng góp học tập cao vào chương trình đã chọn của họ, làm phong phú thêm lượng sinh viên đa dạng về văn hóa của trường đại học và trở thành công dân toàn cầu cũng đủ tiêu chuẩn. Hơn nữa, trường đại học sẽ trao học bổng cho những sinh viên đã tham gia hoạt động tình nguyện và hỗ trợ cộng đồng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!