MBA Scholarship for Outstanding Students

Giá trị: $5,000 AUD
Trường: University of Technology Sydney
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
1. Hoàn thành bằng cấp được UTS công nhận và đáp ứng các yêu cầu đầu vào MBA của UTS 2. Bắt đầu chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của UTS trong khóa học ngay sau khi lựa chọn Học bổng 3. Đã đăng ký hoặc dự định đăng ký học tối thiểu 12 credit points 4. IELTS đạt điều kiện đầu vào ngành học và GPA 75%
Mô tả:
Mục đích của Học bổng này là thu hút các sinh viên đạt thành tích cao sau đại học tham gia chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của UTS.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!