MDIS Merit Scholarship (International)

Giá trị: $3,000 SGD/năm
Trường: Management Development Institute of Singapore (MDIS)
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 08, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Có tố chất lãnh đạo và học lực xuất sắc - Năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa
Tiêu chí xét học bổng
1/ Học lực 2/ Tố chất lãnh đạo 3/ Kết quả hoạt động ngoại khóa
Mô tả:
MDIS Merit Scholarship (International) giành cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, có tố chất lãnh đạo cạo, tài năng đặc biệt và nhân thân tốt.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!