MEDIBANK International Education Scholarship

Giá trị: 64,000,000
Trường: UTS College
Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng 02, 2023
Điều kiện nộp học bổng
- Có tài khoản MEDIBANK thông qua UTS College. - Sinh viên đang theo học ở khoá Dự bị Đại học hoặc Chứng chỉ tại UTS College. - Đạt thành tích học tập xuất sắc trong giai đoạn đầu tiên của khoá học. - Học bổng được chia ra nếu có nhiều hơn 2 học sinh có thành tích ngang nhau.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!