MEDICAL ALLIANCE INTERNATIONAL MERIT SCHOLARSHIP

Giá trị: $2500
Trường: William Angliss Institute
Hạn nộp hồ sơ: 24 tháng 06, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng này được cung cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện trên cơ sở Bằng khen và / hoặc Công bằng như được nêu trên trang web chính thức của trường. Bạn phải hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến và gửi tất cả các tài liệu hỗ trợ. Chỉ những đơn đăng ký hoàn chỉnh được gửi trước ngày kết thúc liên quan mới được xem xét.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!