Merit Scholarship Award

Giá trị: 100%
School: University of Southern California
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học - Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tối thiểu 7.0 IELTS, 100 TOEFT IBT, 68 PTE, 120 Doulingo
Mô tả:
- Học bổng được hỗ trợ dành cho các sinh viên quốc tế và các sinh viên trong nước nước đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học tại trường. - Học bổng cho phép hỗ trợ tất cả các chuyên ngành học tại trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!