Merit Scholarships

Giá trị: Thay đổi
Trường: Northeastern University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Những sinh viên nằm trong 10 đến 15 phần trăm hàng đầu trong nhóm ứng viên của chúng tôi có khả năng cạnh tranh cao nhất cho các học bổng thành tích, bao gồm Học bổng của Dean, Connections và International. Những người nhận được duy trì sự tiến bộ bình thường đối với một bằng cấp, với điểm trung bình tối thiểu là 3.000, có thể gia hạn các giải thưởng này.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!