Merit Scholarships

Giá trị: từ $ 2.000 đến toàn bộ học phí
Trường: Temple University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Temple trao học bổng xứng đáng cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập tốt. Các học bổng này có giá trị từ $ 2.000 đến toàn bộ học phí. Sự sẵn có của nguồn tài trợ và quy mô, chất lượng và đặc điểm của tổng thể ứng viên sẽ quyết định số lượng và giá trị của học bổng thành công được cung cấp. Xin lưu ý rằng học bổng toàn phần rất cạnh tranh
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!