MERIT SCHOLARSHIPS FOR DESIGN

Giá trị: 20% học phí
Trường: Australian Pacific College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2022
Tổng số xuất: 50
Điều kiện nộp học bổng
Các ứng viên sẽ cần trả lời một loạt câu hỏi và nộp hồ sơ Thiết kế (mẫu tác phẩm) với 5-8 tác phẩm. Xin lưu ý rằng học bổng này chỉ áp dụng cho các khóa học Thiết kế của APC.
Mô tả:
APC công nhận sự xuất sắc trong học tập và sẽ trao tới 50 Học bổng cho sinh viên quốc tế trong và ngoài nước vào năm 2022. Học bổng bao gồm 20% học phí và sẽ được trao cho những sinh viên chân chính có thể thể hiện động lực và tài năng thiên bẩm về thiết kế. Các ứng viên sẽ cần trả lời một loạt câu hỏi và nộp hồ sơ Thiết kế (mẫu tác phẩm) với 5-8 tác phẩm. Xin lưu ý rằng học bổng này chỉ áp dụng cho các khóa học Thiết kế của APC.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!