MIT Academic Achievement Scholarship

Giá trị: 30% học phí
Trường: Melbourne Institute of Technology
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Áp dụng với các chương trình: + Bachelor of Business/Networking/Engineering Technology (Telecommunications) + Master of Professional Accounting/Networking/ Engineering (Telecommunications)
Tiêu chí xét học bổng
Yêu cầu: điểm GPA kì trước đạt 75% trở lên, IELTS 7.0 (không kĩ năng nào dưới 6.5), nộp 1 bài luận 500- 800 chữ.
Mô tả:
Áp dụng với các chương trình: + Bachelor of Business/Networking/Engineering Technology (Telecommunications) + Master of Professional Accounting/Networking/ Engineering (Telecommunications) Yêu cầu: điểm GPA kì trước đạt 75% trở lên, IELTS 7.0 (không kĩ năng nào dưới 6.5), nộp 1 bài luận 500- 800 chữ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!