MIT International Excellence Scholarship

Giá trị: 20% học phí
Trường: Melbourne Institute of Technology
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Áp dụng cho các chương trình: + Bachelor of Business/Networking + Master of Professional Accounting/Networking/Engineering (Telecommunications) Riêng chương trình Master of Engineering (Telecommunications) chỉ áp dụng cho cơ sở Melbourne. Cử nhân: GPA lớp 12 70% trở lên, IELTS 7.0 (không kĩ năng nào dưới 6.5); Thạc sỹ: GPA bậc Cử nhân 70% trở lên, IELTS 7.0 (không kĩ năng nào dưới 6.5)
Tiêu chí xét học bổng
Cử nhân: GPA lớp 12 70% trở lên, IELTS 7.0 (không kĩ năng nào dưới 6.5); Thạc sỹ: GPA bậc Cử nhân 70% trở lên, IELTS 7.0 (không kĩ năng nào dưới 6.5)
Mô tả:
Áp dụng cho các chương trình: + Bachelor of Business/Networking + Master of Professional Accounting/Networking/Engineering (Telecommunications) Riêng chương trình Master of Engineering (Telecommunications) chỉ áp dụng cho cơ sở Melbourne.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!