MITT International Student Mid-Term Scholarships

Giá trị: 1,000 CAD
Trường: Manitoba Institute of Trades and Technology (MITT)
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên quốc tế theo học các ngành nghề hoặc chương trình kỹ thuật sau trung học của MITT được tự động xét cấp học bổng dựa trên điểm số và kỹ năng làm việc của họ vào thời điểm giữa năm học.
Mô tả:
Sinh viên quốc tế theo học các ngành nghề hoặc chương trình kỹ thuật sau trung học của MITT được tự động xét cấp học bổng dựa trên điểm số và kỹ năng làm việc của họ vào thời điểm giữa năm học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!