Monash University International Merit Scholarship

Giá trị: $10000/ năm
Trường: Monash University
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 10, 2021
Tổng số xuất: 31
Điều kiện nộp học bổng
- Dự định đăng ký học toàn thời gian vào chương trình đại học hoặc sau đại học (khóa học) tại cơ sở Monash ở Úc. -Đối với sinh viên mới bắt đầu, bạn phải nhận được đề nghị của Monash. -Đối với sinh viên hiện tại, bạn phải hoàn thành tối thiểu hai học kỳ tại Úc -Sinh viên hiện tại theo học khóa học Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật (Danh dự) hoặc khóa học Khoa học Y tế và Bác sĩ Y khoa (MD) phải hoàn thành ít nhất ba học kỳ. Lưu ý: Bạn không đủ điều kiện để đăng ký học bổng này nếu bạn: -Đang học lớp 12. Bạn có thể đủ điều kiện nhận Học bổng Sir John Monash cho sự Xuất sắc. -Đang bắt đầu khóa học Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật (Danh dự) hoặc Khoa học Y tế và Tiến sĩ Y khoa (MD). Bạn sẽ cần phải hoàn thành ba học kỳ và đăng ký như một sinh viên hiện tại.
Tiêu chí xét học bổng
Dựa trên thành tích học tập. - Học sinh hiện tại phải đạt được điểm trung bình có trọng số tối thiểu là 85 - Sinh viên cũng sẽ được đánh giá dựa trên bản khai đơn xin học bổng (500 từ), và khả năng trở thành đại sứ của Đại học Monash. - Ưu tiên sẽ dành cho học sinh bắt đầu nhập học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!