Monroe Scholars

Giá trị: 3000
Trường: College of William and Mary
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 03, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Chương trình Học bổng James Monroe là chương trình chỉ định được cung cấp hàng năm cho 10-15% sinh viên hàng đầu được nhận vào William & Mary. Tất cả các ứng viên năm nhất đều được xem xét cho chương trình này, và không cần nộp đơn riêng. Thông báo được gửi từ Văn phòng Tuyển sinh Đại học vào tháng Ba. Học giả Monroe nhận được khoản hỗ trợ nghiên cứu $ 3000 để khám phá một lĩnh vực học thuật mà họ lựa chọn. Các lợi ích khác đối với chương trình này bao gồm một lựa chọn nhà ở đặc biệt trong năm sinh viên năm nhất, cân nhắc đặc biệt trong việc bổ nhiệm cố vấn sinh viên năm nhất, đăng ký khóa học ưu tiên và lời mời tham gia một loạt các hội thảo bổ sung. Nếu một sinh viên William & Mary ghi danh không được chỉ định Monroe Scholar trong quá trình nhập học, sinh viên đó có thể trở thành Monroe Scholar vào cuối năm thứ nhất của họ. Những sinh viên năm hai đang lên có thành tích học tập đặc biệt tốt (thường là điểm trung bình tích lũy từ 3,8 trở lên) được mời đăng ký tham gia Chương trình Học bổng Monroe thông qua Trung tâm Charles.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!