MUIC Scholarship

Giá trị: $3,000 AUD
Trường: Macquarie University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Tự động xét duyệt dựa trên hồ sơ học sinh và trừ vào học phí
Mô tả:
Học bổng một lần cung cấp cho tất cả các Chương trình Foundation, hoặc Chương trình Diploma không thuộc nhóm ngành Kinh doanh
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!