MUSIC SCHOLARSHIPS

Giá trị: $2500
Trường: Australian Institute of Music (AIM)
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Là công dân Việt Nam và đăng kí nhập học từ Việt Nam Đủ điều kiện để học tại Úc Không được nhập học với tư cách là sinh viên Úc Phải nhập học chương trình cử nhân 2023 Đạt yêu cầu đầu vào của các chuyên ngành
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!