National Merit scholarship

Giá trị: 100%
Trường: Florida International University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Những sinh viên đáp ứng đủ điều kiện cho Học bổng Tổng thống / Đại sứ và được chọn vào vòng chung kết. Toàn bộ học phí, lệ phí, nhà ở và ăn ở được trao cho đến khi chi phí tham dự.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!