NCAP Gateway to Global Nursing Scholarship

Giá trị: AUD $10,000
Trường: Institute of Health and Management
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Đạt được các chỉ tiêu của quy trình tuyển sinh Có bằng cử nhân chuyên ngành điều dưỡng/ 3 năm chứng chỉ chuyên ngành điều dưỡng với điểm trung bình đạt được từ 70% trở lên Hoàn thành một bài luận (khoảng 500 từ) trả lời 2 câu hỏi: 1. Vì sao bạn nên là người được chọn để nhận học bổng? 2. Bạn đã có những đóng góp gì cho lĩnh vực điều dưỡng, cho sự nghiệp và cho việc học tập của bạn? Thư hỗ trợ từ quản lý hiện tại của bạn hoặc từ trường bạn đã được đào tạo bằng cử nhân
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!