New Brisbane Scholarships

Giá trị: lên đến 30% tổng chi phí học phí của bạn
Trường: William Blue College of Hospitality Management
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế mới bắt đầu học tại các cơ sở Brisbane của chúng tôi vào năm 2022. Điều kiện học tập áp dụng cho học bổng -Thiết kế, Kinh doanh và Y tế. Sinh viên phải có tổng điểm IELTS (hoặc tương đương) 6.5 trên yêu cầu đầu vào và hiển thị tối thiểu điểm trung bình tín chỉ trong các nghiên cứu trước đó đã hoàn thành.
Tiêu chí xét học bổng
Sinh viên phải có tổng điểm IELTS (hoặc tương đương) 6.5 trên yêu cầu đầu vào và hiển thị tối thiểu điểm trung bình tín chỉ trong các nghiên cứu trước đó đã hoàn thành
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!