New In-State Freshman Scholarships and Waivers

Giá trị: $1,000
Trường: Southeastern Oklahoma State University
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 07, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng miễn giảm học phí mỗi học kỳ, có thể gia hạn trong 8 học kỳ được trao cho sinh viên có điểm tổng hợp ACT là 23 hoặc SAT từ 1130 trở lên.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!