New Student Scholarship

Giá trị: $1,000 - $5,000
Trường: Edmonds Community College
Hạn nộp hồ sơ: 17 tháng 03, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên đủ điều kiện xét học bổng phải là sinh viên mới của Edmonds. Khi nộp xét học bổng, sinh viên phải nộp bảng điểm (không chính thức) có điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 3.3 trở lên ít nhất một học kỳ.
Mô tả:
Quỹ tài trợ hàng trăm học bổng mỗi năm thông qua quy trình Học bổng Hàng năm. Đơn xin học bổng hàng năm phải được hoàn thành trực tuyến
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!