Newcastle Business School Onshore Student Scholarship

Giá trị: $10 000
Trường: University of Newcastle
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện đăng ký học bổng này, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau: _ Bạn phải ở Úc và sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của mình và đăng ký tham gia các nghiên cứu trực tiếp trong Học kỳ 2 hoặc Học kỳ 3 vào năm 2020 và Học kỳ 1 hoặc Học kỳ 1 vào năm 2021 _ Bạn hiện chưa đăng ký chương trình tiếng anh ELICOS hoặc Chứng chỉ Sau đại học tại Đại học Newcastle _ Số dư học bổng không quá $ 2.500 có thể được chuyển sang Học kỳ hoặc Ba tháng tiếp theo vào năm 2021 _ Chương trình của bạn phải có thời lượng tối thiểu là một năm (80 đơn vị) _ Học bổng này không được cung cấp cùng với bất kỳ học bổng nào khác của Đại học Newcastle
Mô tả:
The Newcastle Business School đã thành lập Học bổng sinh viên trên bờ của Trường Kinh doanh Newcastle trị giá lên tới 10.000 đô la Úc, dành cho sinh viên quốc tế hiện đang ở Úc và bắt đầu học các môn học toàn thời gian trong Học kỳ 2 hoặc Học kỳ 3 vào năm 2020, và Học kỳ 1 hoặc Học kỳ 1 vào năm 2021 .
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!