Non-Resident Achievement Scholarship

Giá trị: trị giá 4500 USD và 1000 USD
Trường: University of California-Merced
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 05, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Những sinh viên đạt điểm trung bình 3,9 (98%) trở lên và điểm trung bình lần lượt là 3,59 đến 3,8 (92-97%).
Mô tả:
Sinh viên năm nhất ngoại bang và quốc tế và chuyển tiếp học sinh tự động được xem xét cho Học bổng Thành tựu với sự chấp nhận của họ Đại học California, Riverside (UCR). Không có biểu mẫu, thủ tục giấy tờ hoặc đơn đăng ký bổ sung nào yêu cầu để nhận học bổng!
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!