Non-Resident Achievement Scholarship

Giá trị: $4,500/ quý
Trường: University of California, Riverside
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 05, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Học bổng được tự động xét duyệt nếu được nhập học đối với sinh viên năm nhất và sinh viên chuyển trường.
Tiêu chí xét học bổng
Những sinh viên đạt điểm GPA từ 3,9 trở lên sẽ được cấp $4,500 mỗi quý, trong khi những sinh viên có điểm GPA từ 3,5 đến 3,89 sẽ nhận được $1,000.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!