Northeastern Honors Program

Giá trị: Thay đổi
School: Northeastern University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Mỗi năm, văn phòng tuyển sinh chọn một nhóm sinh viên tham gia Chương trình Danh dự Đại học tại Đại học Northeastern. Những người được mời tham gia Chương trình Danh dự nằm trong số những sinh viên được nhận vào học có thành tích cao nhất của chúng tôi. Không có quy trình đăng ký riêng cho Chương trình Danh dự, và học sinh được xem xét ở tất cả các thời hạn quyết định. Các quyết định được đưa ra dựa trên đơn xin nhập học đại học đã nộp cho trường đại học. Thư mời tham gia Chương trình Danh dự Đại học được bao gồm trong thư nhập học chính thức.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!