Notre Dame Australia International Merit Scholarship

Giá trị: 25% học phí/năm
Trường: The University of Notre Dame Australia
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nhận Học bổng, sinh viên phải: a) Là sinh viên quốc tế đóng phí đầy đủ bắt đầu chương trình môn học lần đầu tiên tại Đại học Notre Dame Australia trong học kỳ liên quan; b) Đã nhận được Thư mời nhập học (trước thời hạn có liên quan) và đáp ứng mọi yêu cầu nhập học để theo học bất kỳ chương trình học đại học hoặc sau đại học nào đã đăng ký CRICOS nơi chương trình được phân phối tại Cơ sở Sydney hoặc Fremantle (Perth) của Đại học, ngoại trừ Tiến sĩ của Y học; và c) Đủ điều kiện để nộp đơn xin Thị thực Khu vực Giáo dục Đại học (Subclass 500). Để rõ ràng, sinh viên không đủ điều kiện nếu họ: a, Giữ, hoặc đủ điều kiện để giữ, thường trú nhân tại Úc; b, Đang theo học tại trường Đại học như một phần của chương trình du học hoặc trao đổi ở nước ngoài; c, Đang theo học một chương trình cấp bằng tại trường Đại học; hoặc d, Không bắt đầu học trong kỳ (học kỳ) và năm ghi trong đề nghị của họ. Nếu việc bắt đầu bị trì hoãn, bất kỳ học bổng nào sẽ bị tước bỏ; e, Đã có hơn 200 đơn vị tín chỉ hoặc xếp hạng tiên tiến được trao liên quan đến chương trình đại học mà họ đang bắt đầu.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!