NP Scholarship

Giá trị: NA
Trường: Ngee Ann Polytechnic
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 08, 2022
Điều kiện nộp học bổng
1/ Có thể đến từ bất kì quốc gia nào 2/ Có tố chất lãnh đạo và học lực xuất sắc 3/ Năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa 4/ Là sinh viên của Ngee Ann Polytechnic
Tiêu chí xét học bổng
1/ Học lực 2/ Tố chất lãnh đạo 3/ Kết quả hoạt động ngoại khóa
Mô tả:
Dành cho các sinh viên xuất sắc toàn diện trong cả kết quả học tập, phẩm giá tốt, và có tố chất lãnh đạo nổi bật
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!