NSU Dean’s scholarship

Giá trị: USD 5,000 –USD 18,000 hàng năm
Trường: Nova Southeastern University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện được xem xét, người nộp đơn phải; tôi. Là sinh viên năm nhất toàn thời gian mới và chuyển tiếp bằng đại học đang tìm kiếm sinh viên theo học tại cơ sở chính (các chương trình Nghề Y tế không đủ điều kiện)
Mô tả:
Tất cả sinh viên ( trong nước và quốc tế ) đều đủ điều kiện nhận Học bổng Trưởng khoa của NSU khi họ đăng ký vào chương trình Cử nhân tại NSU và nó được trao dựa trên thành tích học tập trong quá khứ. Phần thưởng của học bổng này sẽ được cung cấp khi được chấp nhận vào một chương trình và được trao vào mùa Thu và mùa Đông. Những người được chọn đạt điểm cao nhất và có điểm SAT hoặc ACT.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!