INTERNATIONAL STUDENT ACADEMIC MERIT SCHOLARSHIP

Giá trị: 20% học phí
School: Griffith College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Là công dân của một quốc gia không phải là Úc hoặc New Zealand. - Có điểm trung bình tối thiểu trong các nghiên cứu trước đây từ 5,0 đến 5,49 trên thang điểm 7 hoặc tương đương. - Đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh cho chương trình học đại học hoặc sau đại học mà bạn đã chọn. - Là sinh viên toàn thời gian (40CP) bắt đầu từ Học kỳ 1, 2 hoặc 3 năm 2021 hoặc Học kỳ 1, 2 hoặc 3 2022.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!