NYP Industry Scholarship

Giá trị: $3.000
Trường: Nanyang Polytechnic
Hạn nộp hồ sơ: 07 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Kết quả học tập xuất sắc Kỷ luật tốt và tính cách gương mẫu Tham gia chương trình phát triển lãnh đạo
Tiêu chí xét học bổng
Công dân Singapore hoặc Thường trú nhân Singapore - Điểm trung bình tích lũy (CGPA) ≥3,8 vào cuối học kỳ thứ hai của năm 1 - Thành tích CCA tốt - Hạnh kiểm tốt - Niềm đam mê với việc học - Không nhận bất kỳ học bổng/tài trợ nào khác
Mô tả:
Hợp tác với ngành, NYP cung cấp nhiều loại học bổng ngành cho sinh viên năm 2 từ các ngành khác nhau. Những học bổng này nhằm công nhận những người có niềm đam mê và tài năng cho sự lựa chọn của họ về khóa học trong một lĩnh vực cụ thể. Để phát triển hết tiềm năng của những người nhận học bổng, họ cũng được yêu cầu tham gia vào chương trình phát triển lãnh đạo dành cho các sinh viên.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!