NYU WAGNER MERIT SCHOLARSHIPS

Giá trị: $25,000 - $47,000
Trường: New York University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên trúng tuyển vào NYU - Nộp đơn đăng ký online cho NYU Wagner - Không yêu cầu bài luận
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Liên hệ với Student Life Care để được hỗ trợ thêm
Mô tả:
Đây là học bổng đầu vào đại học, được NYC cung cấp nhằm hỗ trợ và khuyến khích quá trình học tập. Sinh viên học bán thời gian và toàn thời gian đều có thể ứng tuyển học bổng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!