Offshore online

Giá trị: 30% học phí
Trường: APM College of Business and Communication
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho học sinh học toàn thời gian online trong suốt khoá học. Chỉ áp dụng cho học phí và trong các môn học lần đầu. Phải trả toàn bộ học phí cho môn học nếu rớt môn trước đó. Học bổng không áp dụng nếu thay đổi khoá học trong thời gian học tại trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!