Offshore online

Giá trị: lên đến 30% tổng chi phí học phí của bạn
Trường: William Blue College of Hospitality Management
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Áp dụng cho sinh viên đại học và sau đại học toàn thời gian học toàn thời gian của khóa học của họ ở nước ngoài. Học bổng chỉ áp dụng cho học phí và các môn học thử đầu tiên.
Mô tả:
Bạn phải tiếp tục học ở nước ngoài và trực tuyến trong toàn bộ khóa học
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!