Ohio Excellence Scholarship

Giá trị: Up to USD6,500
Trường: Ohio University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Tự động xét duyệt dựa trên thành tích học tập & hồ sơ học sinh
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!