Ohio Premier Scholarship

Giá trị: Up to 50%
Trường: Ohio University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng khoa Honors Tutorial College, có yêu cầu phỏng vấn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!