Old Collegian Scholarships

Giá trị: 35% học phí cơ bản hàng năm
Trường: Presbyterian Ladies' College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học sinh từ lớp 7- lớp 12 Đạt yêu cầu trong kỳ thi ACER Tham gia các hoạt động ngoại khóa
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!