On-Campus Creative Students in Sydney, Australia

Giá trị: Giảm 50% tổng học phí khóa học
Trường: C3 College
Hạn nộp hồ sơ: 27 tháng 10, 2022
Tổng số xuất: 2
Điều kiện nộp học bổng
- Dành cho sinh viên ngành Nghệ thuật sáng tạo - Đạt điểm học tập theo yêu cầu của ngành
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!