One-year Scholarships

Giá trị: $3,000 CAD
Trường: McGill University
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 07, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên năm nhất - GPA tối thiểu 96% trong hai năm học vừa qua hoặc xếp trong nhóm 1-2% hàng đầu của lớp
Mô tả:
Học bổng này chỉ được trao dựa trên thành tích học tập và chỉ được trao một năm duy nhất cho tân sinh viên tại McGill. Học bổng được mở thường xuyên để sinh viên đăng ký.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!