Onshore VET

Giá trị: $700AUD
Trường: Canberra Institute of Technology (CIT)
Hạn nộp hồ sơ: 16 tháng 07, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Dành cho sinh viên quốc tế - Tự động xét duyệt dành cho hồ sơ học sinh
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!