Ontario Graduate Scholarship

Giá trị: $5,000 CAD
School: University of Toronto
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Đã đăng ký hoặc dự định đăng ký vào một chương trình đủ điều kiện trên cơ sở toàn thời gian trong năm 2021-22; _ Một chương trình đủ điều kiện được định nghĩa là một chương trình học toàn thời gian gồm hai hoặc ba buổi tại Đại học Toronto để lấy bằng sau đại học. Sinh viên toàn thời gian là sinh viên có ít nhất 60% khối lượng toàn khóa học (40% đối với sinh viên bị khuyết tật vĩnh viễn) hoặc theo định nghĩa của cơ sở giáo dục của họ. _ Chưa vượt quá mức hỗ trợ tối đa trọn đời do chính phủ tài trợ hoặc hỗ trợ OGS / QEII tối đa có sẵn cho cấp học hiện tại của họ (xem Hỗ trợ tối đa bên dưới); _ Đạt ít nhất A- (hoặc tương đương) trong mỗi hai năm học vừa qua (tương đương toàn thời gian); hoặc nếu sinh viên đã hoàn thành hai năm nghiên cứu sau đại học trở lên tại thời điểm nộp đơn, sinh viên chỉ phải chứng minh điểm trung bình tổng thể ít nhất là A- (hoặc tương đương) trên tất cả các khóa học sau đại học đã hoàn thành
Mô tả:
Chương trình Học bổng Sau đại học Ontario (OGS) khuyến khích sự xuất sắc trong các nghiên cứu sau đại học tại các trường đại học được công lập hỗ trợ ở Ontario. Kể từ năm 1975, chương trình OGS đã cung cấp học bổng dựa trên thành tích cho các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của Ontario trong tất cả các ngành học. Chương trình học bổng tại U of T được tài trợ bởi Tỉnh Ontario và Đại học Toronto. Tỉnh phân bổ các giải thưởng OGS cho các trường đại học xác định số lượng giải thưởng mà mỗi trường có thể trao cho sinh viên của mình hàng năm.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!