Ontario Trillium Scholarship

Giá trị: $40,000 CAD
Trường: University of Toronto
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Đăng ký và duy trì đăng ký làm nghiên cứu sinh tiến sĩ toàn thời gian (thay đổi trạng thái có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc chấm dứt các khoản thanh toán và / hoặc trả lại số tiền đã nhận); và - Duy trì điểm A- trung bình và đạt được tiến bộ khả quan để hoàn thành bằng cấp của họ, như được xác định bởi đơn vị sau đại học của họ.
Mô tả:
Chương trình Học bổng Trillium Ontario (OTS) là một sáng kiến ​​do tỉnh bang tài trợ nhằm thu hút các sinh viên quốc tế hàng đầu đến Ontario để theo học Tiến sĩ với các trường đại học Ontario. Sử dụng tỷ lệ 2/3 đến 1/3 giữa chính phủ và tổ chức, khoảng 15 Học bổng Trillium Ontario dành cho sinh viên Tiến sĩ đã được trao hàng năm tại Đại học Toronto.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!